Kaydet (Commit) 9fb96910 authored tarafından Beraat Aldemir's avatar Beraat Aldemir

Initial commit

üst
İş Akışı (pipeline) #12 başarısız aşamaları ile