Kaydet (Commit) ef1ff753 authored tarafından Beraat Aldemir's avatar Beraat Aldemir

3. çeviri dosyası eklendi

üst 3a89fb4c
İş Akışı (pipeline) #7 başarısız aşamaları ile